De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap

 Inhoud

 

Deel 1

* Verantwoording vooraf
*
Inleidend woord
*
Het Evangelie

*
Ons lichaam bedoeld als een tempel.
* De menigte van toehoorders. 
*
Van Galilea en van over de Jordaan.
* Van  maanzuchtigen, geraakten en meer. 
*
Jezus als de opperste wijsheid 


* De Zaligsprekingen
*
Zalig zijn de armen van geest. 
*
Zalig, zij die treuren.
*
Zalig zijn de zachtmoedigen.
*
Zalig zijn, die hongeren en dorsten.

* Zalig  zijn de barmhartigen.
*
Zalig zijn de reinen van hart

*
Zalig zijn de vreedzamen.
*
Zalig zijt gij als mensen u smaden.
* Zalig die vervolgd worden. 

 
*
Wee u, gij rijken.
*
Wee U, die verzadigd zijt  
* Wanneer al de mensen wel van u spreken

 * Gij zijt het zout der aarde. 
*
Gij zijt het licht der wereld  
*
Een stad boven op een berg liggende.
*
Men steekt een kaars niet aan. 

 
* Nadere verdeling van de zaligsprekingen
(De karaktereigenschappen van de discipelen; De levenservaringen van de discipelen).


* De Wet en het Evangelie -1
*
De Wet en het Evangelie
-2.  


*
Gij zult niet doden
*
Broederschap moet gehandhaafd worden.
*
Oprecht streven naar verzoening.
* Gij zult niet begeren  (Trouw en ontrouw).
* Gij zult niet  echtbreken (Scheiding en overspel).


*
Oog om oog, tand om tand
*
Nieuwe weg. (De haat vermoordt - de liefde geneest).  

 

Deel 2

Deel 3

* Voorwoord
*
Voorschriften en bedeling.
*
Verhoring van gebed.
*
Algemene raadgevingen voor volgelingen. 

*
Valse broeders en valse profeten.
*
Valse vroomheid - Geen Godsvrucht.
*
Huis op de rots.
* Besluit.
*
Nabeschouwing.
 

 


"Ik ben de weg, de waarheid, en het leven;
Niemand  komt  tot de Vader, dan door  Mij".


 

Home - Sitemap - Omhoog