De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig zijn de barmhartigen


"Zalig zijn de barmhartigen;
want hun zal barmhartigheid
 geschieden".
 

Wanneer Christenen in de "School des Geestes" eenmaal het "jagen naar de volmaaktheid" (Hebr.6:1) als hoogste doel van hun bestaan hebben ingezien, en zich tegelijkertijd meer bewust worden, hoe ver zij daar nog van verwijderd zijn, komen zij vanzelf tot het volle besef van hun volkomen afhankelijkheid in alles van Hem, Die alléén ons leiden wil en kan.
Méér en méér komt ons de opgedragen levenstaak voor ogen te staan, en dat wij alle aandacht onverdeeld daaraan moeten wijden, willen wij in dit zo kortstondig leven dat bereiken waartoe Hij ons geroepen heeft.

In dit aardse leven zijn er betere dingen te doen, dan anderen te bekritiseren.. Iets wat wij zo graag doen. Maar dan leren wij vanzelf BARMHARTIG oordelen en vooral medeleven met al onze broeders en zusters in de Here, omdat de Heilige Geest ons hun lijden en falen, hun vallen en weer opstaan, leert zien als onvermijdelijke lessen in dezelfde School, waarin ook wij onze onvolmaaktheden, onhebbelijkheden, gebreken en tekortkomingen, hebben moeten inzien!

Waarvan wijzelf al de smarten aan de lijve hebben ondervonden, bij alle pogingen om ons daaraan te ontworstelen.
Wij leren begrijpen, dat alle nutteloze en ons door niemand opgedragen "oordelen" en ons bemoeien met andermans zaken, verlies betekent voor alle verloren tijd, en nog méér.

Ook dat al dat ongevraagde oordelen en vooral veroordelen tot gevolg heeft, dat wij onze mendermensen nog méér schuldig zijn. Hoeveel dan tegenover God, Die barmhartigheid wil.
"Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft;en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel "(Jak.2:13)

De Here der zaligsprekingen kwam om Zijn wet te vervullen, niet om die krachteloos te maken. Indien wij Zijn zaligsprekingn niet ter harte nemen, zo is hiermede slechts het oordeel ; en hiermede zijn wij weer onder de wet gekomen . De Here beware ons hiervoor om Zijns Naams wille.
 
  Home | Sitemap | Inhoud