De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Broederschap moet gehandhaafd worden


Broederschap moet worden gehandhaafd;
liefhebben nog beter
(I Petr. 2)


 
Schending van broederlijke gemeenschap en de liefde die daaraan te grondslag ligt, is iets, dat door Jezus zwaar wordt opgenomen. Aan het uitgesproken oordeel kunnen wij zien, dat de omvang ervan door Jezus Zelf wordt bepaald. De praktijkk leert ons, dat verbreking van de broederschap voortkomt uit een "onevenwichtig hart", uit een onrustig gemoedsleven! Zulk een gemoedsleven ervaart geen progressieve reiniging door het Woord en de Geest blijft dus onrein.

Daarom is het zaak voor de betrokken persoon, alsmede voor de mede-Christenen, om in die gevallen waarin gesproken moet worden van een "verstoorde gemeenschap" of "verbroken evenwicht", deze zo spoedig mogelijk te herstellen. Uitstel is funest voor de hele gemeente waartoe beide partijen behoren.

"Jaagt de vrede na met
allen, en de heiligmaking,
zonder welke niemand de
|Here zien zal" (Hebr,12:14-15)."Met allen ", maar dat is alleen maar mogelijk, indien ook allen allereerst REINIGING willen. Deze gaat immers vooraf aan de heiliging! Zoals ook bekering vooraf dient te gaan aan wedergeboorte. Iedere bittere wortel, van wat ook, moet worden uitgetrokken door God, de Heilige Geest. Gebeurt dit niet, dan ontstaat straks een zodanige bitterheid, dat het gehele gemoed vergiftigd wordt.
Vandaar dan ook, dat Jezus in vers 23 van dit 5de hoofdstuk van Mattheus, direkt spreekt over "altaar en verzoening"! Alle obstakels moeten eerst worden opgeruimd, alle belemmeringen tussen broeders dienen eerst te worden verwijderd. Dan pas kan er weer geestelijk evenwicht ontstaan; zowel in het individuele als in het gemeentelelijk leven!! Alles tot verheerlijking van Jezus' Naam. Gij zult niet doden. 

Home | Sitemap | Inhoud