De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap  | Inhoud

 

Verantwoording vooraf


Een studie over de Bergrede! Het lijkt zo pretentieus. Daarom deze verantwoording.

Wij pretenderen hiermee geen sluitende verklaring te geven van Jezus' Bergrede. Wij proberen alleen maar u mee te laten luisteren naar wat een voorganger en dienstknecht van de Here Jezus Christus,  jaren geleden in Jezus' woorden heeft menen te horen, en wat hij toen ter tijd, door genade, de hem toevertrouwde gemeente heeft gebracht.

Wij zijn er van overtuigd, dat er nog veel meer te zeggen is... ook op een andere manier. Het is ook werkelijk een "berg" waartegen wij allen moeten opzien in de hoofdstukken 5 en 6 van het Evangelie naar Mattheus. Het zijn "hoogten" dle verrassen en tegelijkertijd boeiën en inspireren.

 

Mattheus 5
In dit eerste deel, Mattheus 5, vinden wij een "boodschap", die wij als actueel mogen ontvangen. Voor velen zal ook, vandaag de dag, deze als een uitdaging die prikkelt, zijn. Hoe dan ook: wie de wereld niet ziet van het standpunt van waar Jezus Christus haar ziet,  Hij dus, Die ons Zijn bergrede schonk, die raakt verward, verslagen, vanwege de vele voorwaarden en beloften.

Maar wij hebben alleen het grote, verklarende Boek van God, en wie uitgaat van  HET WOORD, waarin Hij ons aanspreekt en ons zegt "wat" Hij van ons wil en "hoe" Hij ons kan maken, die zal "DE WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN" vinden. Amen.

Deze studie is opgedragen aan mijn vrouw, die mij, door haar niet aflatende belangstelling en medeleven in en met alle arbeid, altijd een aanmoediging is.


Winter 1976

 

Home | Sitemap  | Inhoud