De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zoekt eerst het Koninkrijk Gods


"Zoekt eerst het Koninkrijk Gods
en Zijn gerechtigheid".
(Matt.6:33; Luk.12:3
1)


Mensen keren o zo graag de natuurlijke orde  der dingen om ! Hetgeen God verbiedt!! De Schepper staat boven het geschapene, en de Geest boven het stoffelijke! Daarom zegt Jezus ook: "Zalig degenen die dorsten naar gerechtigheid". David heeft in een van zijn psalmen gezongen: "Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo DORST mijn ziel naar U, o, mijn GOD" (42:2).

Alleen als onze harten warm en krachtig kloppen voor het geestelijk leven (in en met Christus), zal de deur zich openen, welke toegang geeft tot nog dieper geestelijk leven... Gods goede Geest zal dan al Zijn liefdevolle zorgen aan ons wijden, om ons verder te helpen en zodoende op te voeden. Maar wijzelf moeten gewillig zijn om alle "kwade restanten" op te ruimen (God is niet onze "boe-jongen", dat wij Hem alles kunnen laten doen!) om alsdan'"alle dingen toegeworpen te krijgen".

De manier om al die kwalijk-riekende restanten op te ruimen, wordt ons door Jezus in het Evangelie aangewezen! Hijzelf is het Licht, Dat ons voorgaat en de weg verlicht voor al de Zijnen, die Hem, uit liefde zoeken! Wij zullen dan zeker Gods gerechtigheid vinden. God is een Vader, Die allereerst en het meest zorgt voor Zijn kinderen. Maar onvoorwaardelijk is Zijn voorschrift: "ZOEKT EERST..." Want, "wie zoekt; die vindt". En wat wij vinden is "winst voor de eeuwigheid".

JEZUS ZELF IS DE GERECHTIGHEID VAN GODS KONINKRIJK. Amen. 
 
Home | Sitemap | Inhoud