De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Voorwoord


De brochure die u in uw handen houdt bevat de verhandeling van het zevende hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheus. Zij is het derde en laatste deel van "De Bergrede". Tezamen met de twee voorafgaande uiteenzettingen vormen zij de complete beschouwing van deze alles mvattende "Berg-Rede" van Jezus Christus,... voor  zover het licht in deze is ontvangen.

Eenmaal gaf God Israël Zijn heilige Wet, door de hand van Mozes, vanaf een berg... de Sinai. Jezus, sprekende met uitzonderlijk gezag  "als machthebbende", heeft de Zaligsprekingen verkondigd op God's aangebroken tijd: DE MESSIAS-TIJD. Met deze Bergrede vanaf een berg heeft Jezus niet alleen de mensen van Zijn tijd, heel Israël, geconfronteerd, maar zeer zeker ook "De Gemeente" van vandaag-de-dag, Zijn Lichaam op aarde.

Vanuit het tranendal waarin wij leven, zien wij waarlijk als tegen een "Berg" op... En de niet af te zwakken Wind des Heiligen Geestes verkondigt ons nog hetzelfde en dezelfde woorden klinken ons nog ná in de oren..  Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Farizeeën en Schriftgeleerden..." Dat is toch wel wat,  niet waar? En, wie zal dat kunnen opbrengen?? Wat moeten wij hiermee..???

Hoe vond u het eerste deel? Wat heeft u in het tweede deel voor u-zelf mogen vinden?? Was het alles begrijpelijk, mooi en eenvoudig, of staat alles nog zo ver af!? Zegt u het maar gerust hoor - daar is niemand die boos wordt. Wij weten allemaal, dat verbijstering op alle mensen van vandaag afkomt gelijk weleer. Het heeft alles te maken en houdt verband met de "radicaliteit" waarmee Jezus dingen en zaken presenteert. Er staat dan ook niet voor niets geschreven, dat de scharen versteld stonden van Zijn leer!

Dat wij dit dan ook doen, doch tegelijkertijd beseffend, dat Jezus' Rede (leer) voor alle terreinen van het leven geldt, en ons daarmede "De Spiegel" wordt voorgehouden. Dat wij schrikken is begrijpelijk, omdat ons duidelijk wordt gemaakt wat wij zijn: zondaars, onbekwaam tot enig goed, maar die Jezus heeft willen redden door Zijn "HET IS VOLBRACHT!" op het kruis. Halleluja! Amen.

 Home | Sitemap | Inhoud