De Manifesto van Jezus Christus

Home - Sitemap

 

 

Inhoud


* Inleidende beschouwing. lees verder
* Waarom een ander boek bestuderen? Lees verder
* Waarom de manifestatie van het Woord in Bethlehem?  Lees verder
* Waarom moest de Christus geboren worden uit een maagd? Lees verder
* Waarom de ster? God's geheimenis in de schepping. Lees verder

 
* Christus en de tijd. Wat hebben "feiten"voor zin?   Lees verder
* Waarom de verzoeking? Wat voor zin had en heeft het offer? Lees verder
* Waarom de "Zaligsprekingen"? De Grondwet van het Koninkrijk. Lees verder
* Waarom zo streng? Waarom toch zo teder? Lees verder
* Het Messias-Geheim. De Verborgenheid. Lees verder

 
* Waarom was er een kruis in Jezus' leven? Lees verder  
* De Opstanding.  De Kroon op het volbrachtte werk. Lees verder
* Naschrift. Lees verder

 

 

Home - Sitemap