Vverleidende geesten
en leringen der duivelen
 

____________________________________

Home  - Sitemap  

 

1 Timotheüs 4:1:


"Doch de Geest zegt duidelijk,

dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 
zich begevende
tot verleidende geesten en leringen der duivelen."

 

 

INLEIDING
_________

 

Met "afval" bedoelt de Apostel de afval van het waarachtig geloof in Jezus Christus. Zodra er in het Christelijk hart een haken (verlangen) is naar verleidende geesten en leringen der duivelen, zegt de Geest, dat wij al van het geloof zijn afgevallen.

    In Gods Aangezicht is volle verzadiging van vreugde. Als wij Zijn Aangezicht te weinig zoeken, kennen wij niet die verzadiging van vreugde, waarbij ons hart tot overvloeiens toe gevuld wordt met die wonderbare blijdschap in God. Als wij ons zo verheugen in God, dan is er geen plaats voor andere dingen, zoals spiritisme, Mormonisme, Russellisme e.d.

   In de laatste dagen zal de uit het geloof gevallen mens iets anders zoeken om die leegte aan te vullen. Hij neemt dan zijn toevlucht tot de veel gemakkelijker dingen in dit leven, om ook z.g. geestelijke dingen te doen, zonder dat hij zich daarvoor behoeft te verootmoedigen, te bidden, God's Aangezicht te zoeken enz. Al deze dingen duren immers zo lang.  De mens heeft daar geen trek meer in en komt dan zodoende tot spiritisme, waarzeggerij, enz.

   Wij zullen vandaag beginnen met het bezien van verschillende valse leringen en godsdiensten

- Het Russellisme = De  Jehova Getuigen.   Leees verder
- Het Zevende Dag Adventisme. Lees verder
- Christian Science.  Lees verder
 - Spiritisme en Spiritualisme. Lees verder
- Het Vrijzinnig Christendom. *
- He Mormonisme. *

* in bewerking

   Er zullen er seeds méér bijkomen, in andere vorm en gedaante, onder andere namen. De duivel is slim. Hij verandert van vlag, maar de lading is dezelfde! Daarom moeten wij niet alleen de Bijbel onderzoeken, maar ook nagaan wat er alzo geleerd wordt in deze laatste dagen aan valse leerstellingen, en hoe wij deze aan de hand van de Bijbelse waarheden kunnen wederleggen!

 

 

Den Hag, najaar 1968
Rev. Corn. J.H. Theijs 
Voorganger van The Betel Pentecostal Temple  in Nederamd.