De Antichrist
Home | Sitemap | Inhoud
CONCLUSIES

 

Om de Antichrist te (kunnen) identificeren, is het essentieel, dat wij moeten uitkijken naar een bijzonder soort mens.  En dan moeten wij de wereldcondities niet vergeten., maar deze nauwgezet beschouwen en overwegen, want deze staan in nauw verband met het optreden van de Antichrist. De profeet Habakuk heeft op bijzondere wijze hiertoe bijgedragen , omdat hij niet eerst begonnen is met die mens te beschrijven, maar eerst de condities . Daarom heeft hij het over een ‘chaos’.

Heden ten dage kunnen wij onze oren te luisteren leggen, om dan staatslieden van formaat te horen zeggen, dat deze wereld gevaar loopt terug te keren tot ‘barbarisme’. Voorwaar geen kleinigheid.  En wij moeten bekennen, dat inderdaad de condities van onze hedendaagse wereld voortdurend slechter worden.  Ten leste zal straks een mens opstaan, en met grote macht en kracht zal hij zichzelf presenteren. Met bovennatuurlijke kracht zal hij deze wereld weer  ‘in het gareel’ brengen. Vanzelfsprekend slechts voor het oog – schijnbaar. En deze mens (man) zal niet tevreden zijn met een enkele natie.  Hij zal ‘alle volken’ tot zich trekken (tot zich vergaderen).


 

 

Home | Sitemap | Inhoud