De Antichrist
Ik ben Christus

      

Elk tijdperk heeft haar eigen valse christussen gehad, en hun boodschap is dan ook afgestemd op hun tijd. Met dit eerste teken, hetwelk een teken is, vóórafgaand aan de opstanding, heeft Jezus willen benadrukken, dat dergelijke valse leraars zullen zeggen : 'ik ben Christus'. Op zichzelf beschouwd is het een vreemd geval, dat er zo velen tegelijk zullen komen en zeggen: 'ik ben Christus'. Het schijnt dat de claim van de ene die van de ander terzijde stelt. In elk geval komt het erop aan, dat zij allemaal claimen HEM te vertegenwoordigen. Dat is dan wel het minste !


Hoe of het ook zij, er schijnt gesproken te kunnen worden van een nieuwe situatie, welke zich ontwikkelt en waarvan tevóren nimmer werd gedroomd. Satan is altijd geinteresseerd geweest in godsdienst, want zijn vurigste verlangen, begeerte is, om aanbeden te worden. In elk opzicht is het zijn bedoeling om als de god dezer wereld te worden beschouwd. Hij beschikt over overheden en machten in de lucht (Ef. 6: 12)  De tijden waarvan Jezus heeft gesproken zijn geen normale tijden. Het zijn geen gewone zaken waarmede men van doen heeft.   

De waarheid als wapem  
De krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En het is niet denkbeeldig, als er uitgekeken wordt naar een letterlijke vervulling van deze profetie ...
Het enig doeltreffende wapen, dat aangewend kan worden ter verdediging, is de waarheid. Maar waarheid mag dan wel verhinderend werken, een geneesmiddel is het niet direkt. Mijn persoonlijke ervaring met hedendaagse valse leringen leidt tot de conclusie, dat valse leerstellingen werken als een 'ziektekiem'. Het is waarschijnlijk duidelijker  wanneer ik spreek van een 'virus'. Zo'n valse leer blokkeert als het ware ons verstand om de waarheid te grijpen - zij werkt verhinderend en maakt op den duur de ziel geestelijk ongevoelig voor de waarheid. Als een persoon eenmaal geinfecteerd is, is hij/zij moeilijk meer te benaderen.

Eén-richting-verk    
In de omgang wordt alsdan ervaren, dat een doorbraak heel dikwijls moet worden geforceerd. Bijaldien enige vordering gemaakt wordt, merkt men gauw genoeg, dat een zekere mate van angst en vrees de geinfecteerde bezielt.   Waarheid is dan ook het enige antwoord in dergelijke gevallen. Béter is, als de waarheid het erste wordt gehoord. Hélaas is men hiermede gewoonlijk te laat. Valse godsdiensten zijn er altijd als de kippen bij. Jezus waarschuwde: 'gelooft het niet' (Matt. 24:26b); 'gaat niet heen, en volgt niet' (Luk. 17:23b).    

En deze waarschuwing maakt dat wij verstaan, dat er velen zullen zijn die hen wèl zullen navolgen. Het volgen van valse leraars en het belijden van valse godsdiensten is dan ook een niet te loochenen neiging in deze tijd. Ik wil hierbij nog het volgende voegen. De weg welke leidt naar een valse godsdienst is gewoonlijk een makkelijk begaanbare, en die van een valse leer in vele opzichten een weg met een 'één-richting-verkeer'. In de meeste gevallen is terugkeer niet wel mogelijk. Ik heb maar weinigen zien terugkomen van deze dwaalwegen. Waardoor zij worden weerhouden ? Het is meestentijds door angst en vrees, dat zij zullen worden uitgekreten als 'verraders', als verwerpelijk zullen worden beschouwd. Arme zielen ! 

 


 

Home | Sitemap | Inhoud