De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De beproeving in de wildernis


Direct na de doop van Jezus door Johannes de Doper, werd de Christus "door de Geest geleid in de woestijn; en werd veertig dagen verzocht van de duivel" (Luk.4:1 en 2a). De duivel in hoogst EIGEN PERSOON, verscheen Hem in de woestijnverzoeking; verstoken van alle voedsel, streed Jezus gans alleen die strijd...Elk middel, dat hem ten dienste stond, nam satan te baat om nu de GOD-MENS Zelf neer te slaan, Die het doel was van zijn heftige en onophoudelijke aanvallen.....

Hij was vast besloten dat DEZE MENS moest worden vernietigd.
Een zorgvuldige studie van deze woestijnverzoeking zal ons het feit openbaren, dat het louter satans bedoeling was om Jezus af te houden van het kruis door Hem een weg voor te stellen van roem en heerlijkheid en overvloed. Ja, zelfs van een wereldheerschappij, die afgescheiden is van het kruis! Jezus moest voor dit alles slechts één ding doen - Zich neerbuigen voor satan!

De laatste was zo bevreesd voor de vervulling van God's belofte, 4000 jaren geleden gedaan in de Hof van Eden. Meer dan enig ander ding, vreesde de duivel het werk van verlossing en verzoening, dat Jezus Christus zou bewerkstelligen door de uitstorting van Zijn bloed in Zijn kruisdood op Calvarie!


 

Home | Sitemap | Inhoud