De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap Inhoud

 

Het grootste conflict begon  

 

Het grootste conflict begon voor de schepping van de mens en van onze wereld, en wordt beschreven in de eerste twee hoofdstukken van het Boek Genesis. 

Het menselijk geslacht en de huidige wereld zijn niet het begin van God's schepping. Voor deze bestond een andere schepping, waarin zich wezens bevonden, die ons bekend zijn onder de naam "engelen". De Bijbel openbaart ons niet, hoe lang voor de schepping van de mens, de creatie van deze engelenschare plaats vond, zelfs bij benadering is dit niet na te gaan: maar waar het op neerkomt is dit: de engelen bestonden, en voor ons mensen is het aantal onbekend.


De pre-historische geschiedenis
Er zijn vele uitspraken in de Bijbel, die allemaal aangeven, dat engelen niet ontstonden door voortplanting zoals bij de mens, maar dat de engelen als individuele creaties werden geschapen door de hand van God. Het conflict begon met die pre-historische engelenschepping. Een engelenschare, geleid door satan, "de vorst van de machten der lucht", keerde zich tegen de macht en de autoriteit van God en begon die verschrikkelijke strijd.


U vraagt zich wellicht af, waar in de Bijbel dit staat geschreven, en omdat ik  niet op alle vragen uitvoerig kan  ingaan, zal ik volstaan met te verwijzen naar enkele uitspraken, die u voor uzelf kunt lezen. Deze teksten vindt u onder meer in Luk.10:18; Matth.12:24; 25:41; 2 Petr.2:4; en Judas 6.  En voor diegenen, die een meer speciale studie willen volgen, verwijs ik naar Jes. 14:12-27 en Ezech.28:12-19. In deze laatste passages wordt satan resp. beschreven als "Lucifer", "Zoon des dageraads" en als "Koning van Tyrus".


In al zijn oorspronkelijke heerlijkheid en majesteit wordt hij hier uitgebeeld en zijn diepe val en oordeel worden verklaard.
 

 

 

Home | Sitemap | Inhoud