De eeuwenlange strijd

 

 Home |Sitemap | Inhoud

 

Vervolgingen door heidense heersers


De opmars van dat overwinnend leger der eerste Christenen werd door de tegenstander op alle mogelijke manieren gehinderd. De ene vervolging na de andere werd op krachtdadige wijze ingezet en volgehouden, en hoofdzakelijk werden deze gedaan door heidense heersers, als instrumenten in de handen van de duivel. Het is een vaststaand feit, dat in het colosseum in Rome alleen, meer dan 200.000 zielen een verschrikkelijke dood gestorven zijn gedurende de drie eerste eeuwen van de Christelijke geschiedenis.

Keizer Nero
De boosaardige en bloeddorstige keizer Nero liet duizenden Christenen kruisigen langs de straten van Rome, overdag hingen zij er en nadat de lichamen bestreken waren met teer (pek) en olie daarover was gegoten, werden deze gekruisigde lichamen des nachts aangestoken en dienden zij aldus als lichtende flambouwen voor de verlichting van de aloude stad. Dit afschuwelijk en angstwekkend schouwspel duurde, zonder onderbreking, weken lang. .... 'Met uitzondering van de apostel Johannes, die zijn laatste jaren doorgebracht heeft in ballingschap op het eiland Patmos in de Egeïsche Zee, werden alle andere apostelen gegrepen om te sterven als martelaren.

Vervolgingen
De kerkgeschiedenis verhaalt van 10 onderscheiden verschrikkelijke vervolgingen in die dagen van de eerste drie eeuwen, die werden ingezet om een einde te maken aan de Christelijke opmars en waarvan de ene de andere in gruwelijkheden, en wat dies meer zij, heeft overtroffen! Honderdduizenden gelovigen werden somtijds "en masse" als dieren afgemaakt en daarna op de brandstapels gelegd om verbrand te worden voor de ogen van hun medegelovigen.

Andere malen werden zij voor uitgehongerde wilde beesten geworpen, aan schandpalen gestoken en levend verbrand , in brandende oliebakken geworpen. Hun ogen werden uitgestoken en hun tongen uitgetrokken; ja hun lichamen werden gevierendeeld, de ene ledemaat na de andere werd hun uit het gemartelde lichaam getrokken. Zij werden met het zwaard onthoofd en omgekeerd gekruisigd.

De pen van de beste schrijver is niet in staat om al deze moedwillige folteringen, om der wille van het getuigenis van Jezus Christus, te beschrijven, noch het penseel van de beste schilder om al die taferelen ten voeten uit te schilderen. Alles wat gedurende de loop der geschiedenis tot ons is gekomen, wat wij weten en zien en gehoord hebben, is slechts een zeer vage schaduw. De eeuwigheid alleen zal ons ten volle de omvang dezer verschrikkingen openbaren in de mate van God's vergeldingen.. "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spottenl".

De Gemeente groeide
En wàt was nu het uiteindelijke resultaat, en wat werd door de tegenstander van de Gemeente van Jezus Christus bereikt? Niets minder, dan dat de Gemeente voortdurend toenam, groter werd, doordat vele, vele zielen daaraan werden toegevoegd, zo dat in het begin van de 4e eeuw na Christus' boodschap en de Naam van Jezus Christus in het ganse Romeinse Rijk gepredikt en bekend werd. Naar het oosten, zo ver als China en India; naar het westen tot in Spanje en de uiterste grenzen van het toenmalige Europa, naar het noorden tot ver achter (wat wij heden noemen) het ijzeren gordijn; en naar het zuiden tot in Ethiopië.

En voorwaar! deze gang van zaken (tegen alle verwachtingen van satan, in) moeten hem zeker hebben doen sidderen; van woede èn van vrees!! Daarvandaan dan ook, dat hij zijn tactiek veranderde en overging tot een ander soort strategie om zijn doel te bereiken. Wij zullen zien, hoe zijn weg verder is geweest.


 

Home | Sitemap | Inhoud