De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Voortdurende oppositie


Ik ben er persoonlijk van overtuigd, dat het werk van de Evangelisatie over de hele wereld in nog sneller tempo dan tot nu toe kan worden gedaan; ja zelfs in de tijd van een enkele generatie, wanneer al deze arbeid zich maar zou kunnen ontwikkelen langs lijnen van geleidelijkheid. Met al de moderne middelen van snelle communicatie tot onze beschikking, is de oplossing van een dergelijk vraagstuk niet meer onmogelijk. Maar de aanvallen van satan in iedere richting en op elk denkbaar gebied, zijn vele en zware en moeten altijd worden verwacht.

En deze moeten niet alleen worden voorkomen, geweerd en zo meer, maar daar is een voortdurende onverzwakte waakzaamheid nodig. Met minder kan men het heus niet stellen! En alles kost enorm veel geld..... Ik ben er vast van overtuigd, dat het werk van de Gemeente, als het Lichaam van Jezus Christus nog lang niet is geëindigd, en dat er nog een hevige strijd voor de boeg ligt.

Maar ook geloof ik, dat het Woord van God, dat juist in"deze laatste dagen" op een wonderbaarlijke wijze zal werken in en door Zijn Gemeente; zo zelfs, dat door de kracht van de Heilige Geest de Banier van het Evangelie van Genade triomfantelijk zal worden gedragen in deze gigantische strijd en dat de opmars van de Gemeente, getuige Openb.6:2, niet kan worden gestuit. Halleluja!

" En ik zag en ziet,een wit paard en Die daarop zat,had een boog en Hem is een kroon gegeven en Hij ging uit, overwinnende en opdat Hij overwonne! (Openb.6:2).

 

Home | Sitemap | Inhoud