Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 

DE HOER EN HET BEEST


Schriftgedeelte:
Openbaring 17:1-18


Indeling
I. De hoer die zit op het beest (1-6)
2. De 7 koninkrijken, vanaf Egypte tot in de Duistere Middeleeuwen (7-II)
3. De hoer geruggensteund door 1O toekomstige koningen (12-15)
4.De hoer valt door toedoen van die koningen (16-18).

 
Het hoofdstuk in het kort
Openbaring 17 bevat een overzicht van gebeurtenissen ten tijde v. de 6e en de 7e plaag. Johannes toont ons het beest met de 7 koppen het stelt die volkeren voor die, door de tijden heen, Gods getrouwen hebben tegengestaan en vervolgd. In de dagen van Johannes waren er reeds 5 geweest, maar de 7e moest nog komen.

Het verhaal van 2 steden
De Openbaring is het verhaal van 2 steden: Babylon en Jeruzalem.
Het is het verhaal van 2 leiders: Jezus en de satan.
Het is verhaal van 2 machten: het goede en het kwaad.
Het is het verhaal van 2 moeders: de moeder getekend in Openbaring 12 en nu deze opzichtige dame van de nacht. De eerste moeder werd vervolgd. De 2e moeder heeft vervolgd. De 2e vrouw had veel hulp in de personen van haar"dochters" die, evenals zijzelf, de prostitutie bedreven. De kleding van beide vrouwen staat in scherpe tegenstelling tot elkaar. De een is gekleed in purper en scharlaken; de ander is gekleed in eenvoudig, smetteloos wit-symbool van gerechtigheid.

De laatste 7 verzen brengen ons tot de tijd van de plagen, de tijd van Gods oordeel. (Het hoofdstuk begint met een gesprek tussen Johannes en een van de engelen die een van de 7 schalen heeft met een van de plagen). Openbaring 13 heeft ons gewaarschuwd voor de toekomstige oprichting van een organisatie die het evenbeeld zou zijn van de combinatie van kerk en staat,  zoals die de wereld regeerde in de dagen van de Duistere Middeleeuwen. Openbaring 17 geeft ons daar meer details over. Omdat de gebeurtenissen nog toekomstig zijn moet onze uitleg een voorzichtige zijn.

Er zullen 10 koningen zijn,  die deze organisatie zullen steunen. Of dit getal symbolisch is of letterlijk, dat zal de toekomst uitwijzen. De organisatie, die zo gelijkt op die van uit het verleden, zal er op uit zijn de Heer en zijn koninkrijk te overheersen. Hij zal pogen Gods volk in deze wereld te vernietigen. Maar in de laatste ogenblikken van de wereldgeschiedenis, nadat ieder geval voor eeuwig beoordeeld is en vastligt, zal deze macht geen vorderingen kunnen maken. "Maar het Lam zal hen overwinnen" - "en zij, die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen." (vs 14).

Wanneer de politieke machten zien dat hun doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden, dat hun pogingen t.o.v. God en zijn volk geen zin hebben, dan zullen zij zich tegen het geestelijk Babylon keren en de wereldwijde organisatie ontmantelen. Dit zal het teken zijn dat de komst van Jezus uiteindelijk een feit zal zijn.

Commentaar
Wanneer de religieuze- en de politieke machten zich voor de laatste keer tegenover God plaatsen:

* Deze vereniging is toekomstig: "10 koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen."(12)
* Deze samenwerking zal slechts voor een korte tijd zijn: "maar een uur ontvangen zij macht als koningen (12)
* De eenheid heeft een doel voor ogen: "Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest " (13)
* Het doel van deze eenheid is te vechten tegen God: "Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam (14).
* De eenheid zal in woede uiteen vallen en wanneer de strijd tegen hen onderling gekeerd wordt. ( 16) "En de tien horens, die gij zaagt (gezien hebt)  en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden."

 


 
Vragen om op te reageren

1. Gelooft u dat uw naam in het boek van het Lam opgetekend is? (Openb. 17:8). Hoe weet u dat?  Hoe en waarom zou iemands naam uit het boek des levens verwijderd worden?
2. De verlosten worden beschreven als "geroepenen en uitverkorenen en gelovigen."  Geeft u eens commentaar op deze beschrijving.
3. Wanneer Gods tegenstanders de hoer "berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden" dan doen zij,  schrijft Johannes, Gods wil. (16,17).  Is het mogelijk om Gods wil te weerstaan?


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD