Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

HET LOT VAN VIER STEDEN


Schriftgedeelte:
Openbaring 18:1-24

Indeling
1. Een engel verlicht de aarde (1-4)
2. De hoer geoordeeld (5-8)
3. Het weeklagen door koningen ( 9,10), kooplieden (11-16) , zeelui (17-19)
4. De hoer veroordeeld (20-24)

 
Het hoofdstuk in het kor
t
Zoals sprekers en leraars heel goed weten, wordt onderricht beter opgenomen door het gebruik van voorbeelden. In Openbaring 18 doet Johannes een krachtige oproep d.m.v. voorbeelden. Voor diegenen die dit hoofdstuk voor het eerst lezen lijkt de inhoud alleen maar vol te staan met heldenverhalen uit het Oude Testament (O.T.) Deze verhalen zijn zo overbekend dat alleen al bij het noemen van een aantal sleutelwoorden de geschiedenissen voor de geest gehaald kunnen worden.
    

Johannes heeft de vijandige macht beschreven als een vrouw van lichte zeden. Hij gaat nu verder met dat symbool, maar voegt er een ander aan toe: die van een stad. En hij noemt ze allebei Babylon. Een nauwkeurige studie van dit hoofdstuk brengt naar voren dat Johannes 4 steden in gedachten had toen hij dit hoofdstuk schreef, nl. Sodom, Tyrus, Nineve en Babylon, die hij met name noemt.      Het ontstaan en de val van elke stad is een duidelijk voorbeeld van het lot van alle machten en mensen die God verwerpen. Lees de geschiedenissen van die steden in uw bijbel: Babylon in Daniel 5; Tyrus in Ezechiel 26; Nineve in Jona 1-4; Sodom in Genesis 18,19.
 
Commentaar

De profetie omtrent Tyrus (Ezechiël 26:3,7,12,14)

1. Vele volkeren zullen tegen Tyrus opstaan.
2. Nebukadnezar zal tegen Tyrus opkomen.
3. Tyrus' stenen, balken en puin zullen in het water geworpen worden.
4. De stad zal weggevaagd worden zodat alleen maar een kale rots overblijft.
5. De plaats die Tyrus vroeger innam zal een droogplaats worden voor de netten van vissers.
6. Tyrus zal nooit herbouwd worden.

 
De boodschap aan Nineve
"Nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!" (Jona 3:4).  De waarschuwing gegeven aan Lot in Sodom. "Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat 4 gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt." (Gen.19:15).

Gods belofte aan Israel in ballingschap
"Want zo zegt de HERE; Neen, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen." (Jeremia 29:10).

 Vragen om op te reageren


1. Toen Jona in Nineve predikte bekeerde de stad zich. Kan bekering echt en blijvend zijn wanneer het motief angst voor de dood of vernietiging is? Kan de mens in de laatste ogenblikken van zijn leven nog tot een echte overgave aan God komen?
2. De dochters van Lot overleefden , in tegenstelling tot hun moeder die omkeek, naar de vernietiging van Sodom. Welke gevolgtrekking omtrent God haalt u uit deze geschiedenis?
3. Toen de Meden en de Perzen Babylon ten val brachten, zijn waarschijnlijk velen, die niets met de strijd te maken hadden, omgekomen. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Zal dit in de slotfase van deze wereld ook zo zijn?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD