Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

EINDELIJK DE HEMEL!
 
 

Schriftgedeelte:
Openbaring:
20:1-15

Indeling
1. Satan duizend jaar gebonden (1-3)
2. Het oordelen van de goddelozen gedurende duizend jaar in de hemel (4-6)
3. De goddelozen opgewekt en hun aanval op het nieuwe Jeruzalem (7-10)
4. Het laatste oordeel (11-15)


Het hoofdstuk in het kort 
 
Bij de wederkomst van Christus begint een periode van 1000 jaar, die gewoonlijk 'het millennium' genoemd wordt, alhoewel dit woord zelf niet in de Bijbel voorkomt. Openbaring 20 is het enige hoofdstuk in de Bijbel dat over deze periode rept met het noemen van de tijdsduur. Om een volledig beeld te krijgen moeten wij een aantal Schriftgedeelten lezen. Wanneer wij dat doen wordt de volgorde van de gebeurtenissen duidelijk.


Uit Jezus' gelijkenis over het goede zaad en het onkruid (Matt:13:24­30) leren wij dat Jezus zich bij zijn wederkomst eerst bezig houdt met de goddelozen. Zij worden gedood door de heerlijkheid van zijn komst. Doordat zijn volgelingen er niet meer zijn heeft Satan niets meer te doen. Dan worden de heiligen, die in hun graven slapen, door Jezus opgewekt en met de gelovigen die Christus' wederkomst meemaken opgenomen in de lucht, om daar Jezus te ontmoeten en naar de hemel op te varen (1 Tess:4:15-17).

De overige doden (de ongelovigen) worden niet eerder levend dan nadat de duizend jaren voorbij zijn.

* Bij het begin van de duizend jaren zijn de verlosten van alle tijden dus in de hemel en alle ongelovigen zijn dood op aarde. Satans handen zijn gebonden. Hij heeft niemand om te verleiden. Johannes noemt dit het 'binden van de duivel.'

* Gedurende de duizend jaren hebben de gelovigen de gelegenheid om de goddeloze doden te berechten, om zo volledig overtuigd te worden van het feit dat God bij iedere zaak rechtvaardig en eerlijk heeft gehandeld. Zij zullen dan ook inzien, dat een ieder die niet in de hemel is gekomen, daar niet gemist wordt, omdat God hem of haar niet wenste, maar omdat hij of zij zelf niet wilde. Zij hebben hun eigen lot bepaald. Het tafereel waarbij de boeken worden geopend wordt door Johannes heel levendig beschreven. Een bron van veel vreugde is het feit dat er een BOEK DES LEVENS is. Hierin staan de namen van allen, die hun leven aan Jezus Christus overgegeven hebben.

* Aan het einde van de duizend jaren daalt het nieuwe Jeruzalem neer op aarde met daarin Jezus en de zijnen. De goddelozen worden opgewekt. Satan tracht onmiddellijk deze menigte te verzamelen en de stad met geweld in te nemen om zodoende de aarde weer onder zijn gezag te plaatsen. Maar wanneer zij de stad naderen valt vernietigend vuur uit de hemel, dat voor altijd ieder spoor van zonde en zondaars verteert. Tenslotte kent het universum vrede! En de zonde zal geen tweede keer de kop opsteken!


Commentaar
Begin van de duizend jaren (2 Tess.: 1:7,8; Jesaja 24:5,6 en 1 Tess. 4:16,17).

1. Jezus komt weer
2. De goddeloze levenden sterven vanwege de heerlijkheid van zijn komst
3. Degenen die 'in de Here' gestorven zijn worden ten leven opgewekt
4. Alle verlosten worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten
5. Satan wordt duizend jaren gebonden
 
Gedurende de duizend jaren  (Openb.20:1-4 en Jeremia 4:23-27).
1. Satan is gebonden
2. Satan is opgesloten in de 'afgrond', dat is deze aarde
3. De goddelozen blijven in hun doodsslaap
4. De verlosten in de hemel doen het oordeelswerk over de goddelozen
5. Gods naam wordt gezuiverd.

Na de duizend jaren voorbij zijn (Openb 20:6-9).
1. Satan wordt losgelaten
2. De goddelozen worden uit de dood opgewekt
3. Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel op aarde neer
4. De goddelozen vallen de stad aan en worden vernietigd
5. De aarde wordt herschapen

 Vragen om op te reageren


1. Welke vragen zou u misschien stellen tijdens het berechten van de goddelozen gedurende de duizend jaren in de hemel?
 2. Denkt u dat Satan enige kans heeft om het nieuwe Jeruzalem met geweld in te nemen? Waarom wel of niet?
3.Wat zou er in de verlosten omgaan wanneer zij het reinigende vuur rond de stad, waarin zij veilig en zeker zijn, zien neerdalen?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD