Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

ALLES IS NIEUW


Schriftgedeelte:
Openbaring:21:1 - 22:21

Indeling
1. De nieuwe aarde (21:1,2)
2. Het nieuwe volk (21:3-8) 
3. Het nieuwe Jeruzalem (21:9-22:5) 
4. De aanstaande wederkomst van Christus (22:6-16)
5. De laatste uitnodiging (22:17-21)


Het hoofdstuk in het kort
Uiteindelijk is alles nieuw!

De eeuwen van zonde zijn verleden tijd. Deze valse aantijgingen en lasteringen ten aanzien van Gods karakter zijn zodanig weerlegd, dat geen spoor van twijfel daarover nog zou kunnen bestaan.Het universum ademt harmonie en liefde. De bewoners van ontelbare werelden raken in gesprek met de verlosten en horen uit de eerste hand getuigen over de heerlijkheid van Jezus Christus, die dit herstel mogelijk heeft gemaakt door zijn kruisdood.


Openbaring 21 en 22 zijn twee van de imposantste, prachtigste en vreugdevolste hoofdstukken die ooit zijn geschreven. Zij openen met de beschrijving van het herscheppende werk van Jezus, die de volmaaktheid van de hof van Eden doet terugkeren op de nieuwe aarde. Daarna noemt Johannes ons de mensen die daar horen. Zij die Jezus verkozen boven Satan. Toewijding boven opstand. Nooit meer hoeven zij tegen de verleiding van de duivel te vechten. Met opperste verrukking maken zij kennis met hun nieuwe wereld. Jezus heeft de laatste tranen van hun ogen afgewist.


Geen verdriet, geen zorg en geen dood zullen ooit nog dit land ontsieren. Johannes wenst ook dat wij alvast de hoofdstad van de nieuwe aarde,het nieuwe Jeruzalem, grondig bestuderen. Alles aan het nieuwe Jeruzalem getuigt van het koninkrijksgetal '12.' Steeds weer noemt Johannes het getal 12 om te benadrukken dat het GODS KONINKRIJK is.. Poorten, fundamenten, namen,afmetingen, zij allen doen de kwaliteit 12 weerklinken, tot zelfs de boom des levens toe, die ieder jaar twaalf verschillende vruchten draagt.


Het is begrijpelijk dat de laatste verzen van het laatste hoofdstuk van de Bijbel een ernstige oproep van God bevatten. De oproep benadrukt het feit dat de wederkomst van Jezus nabij is, en vraagt een ieder van ons om "JA" tegen Christus te zeggen, opdat wij mogen delen in de heerlijkheid van Gods eeuwigheid.

 Vragen om op te reageren

1. God wist alle tranen weg NADAT het millennium voorbij is en de goddelozen zijn vernietigd. Heeft die volgorde enige betekenis voor u?

2. Hoe denkt u dat het praktisch mogelijk zal zijn om u, na 25 miljoen jaar in de heerlijke eeuwigheid, nog niet te vervelen?

3. Wat is uw reactie op de uitnodiging: "Wie dorst heeft, die kome. ." Is er iets in uw leven dat de Heer moet reinigen en veranderen voordat het laatste ogenblik van de genade-tijd verstrijkt?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD