Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD

WANNEER DE BAZUINEN SCHALLEN!


Schriftgedeelte:
Openbaring 8:I-I3 9,1-21
 
Indeling
Inleiding:Zevende zegel en zeven bazuinen (Openb.8:1-6)


 1. Eerste bazuin,  hagel en  vuur. (Openb.8:7)
 2.Tweede bazuin, brandende berg (Openb.8:8,9)
 3.Derde bazuin, vallende ster ( Openb. 8:10,11)
4. Vierde bazuin, zon verduisterd (Openb.8:12,I3)
5. Vijfde bazuin, sprinkhanenplaag (Openb.9:1-I2)
6. Zesde bazuin, paardenleger (Openb.9:13-21) 

 
Het hoofdstuk in het kort 
Openbaring 8 en 9 brengen ons het begin van de tweede grote indeling van het boek en het derde algemene overzicht van de geschiedenis van de Christelijke eeuwen. Deze hoofdstukken bevatten ook een van de meest beschrijvende apoca­lyptische gedeelten van het gehele boek. De beschreven beelden zijn adembenemend! Wat kan meer de aandacht vasthouden dan de schilderingen van deze sprinkhanen, bewapend met staarten van schorpioenen, die de aarde bedekken? Zij zijn zo sterk als paarden, zo machtig als koningen, zo geslepen als de meest boosaardige mens, en zo verleidelijk als de mooiste vrouw.

Laten wij, alvorens de historische tijden aan te geven die door de bazuinen worden omvat, aandacht geven aan de symbolen en enige Schriftuurlijke uitleggingen die reeds voor de hand liggen. Door het zevenvoudige bazuingeschal werd de stadmuur van Jericho vernietigd en werd de weg voor Israel, om het beloofde land binnen te gaan, geopend. Het 7-voudig bazuingeschal markeert het begin van het historische jubeljaar: Een vallende ster doet denken aan de val van de grote ster,Lucifer, die naast Gods troon stond in de hemel.


De bazuinen beslaan dezelfde tijdsgeschiedenis als de eerder genoemde tijds­ketenen van de 7 gemeenten en de 7 zegels hebben aangegeven. 10
De eerste vier bazuinen dekken de tijd van de Ie komst van Jezus tot in de duistere middeleeuwen. Het begint met de jaren waarin het Romeinse rijk nog flink aan de macht is en het Joodse volk op zoek is naar onafhankelijkheid. Maar nog voor er 40 jaren verstreken waren werd Jeruzalem door het Romeinse rijk ingenomen en trachtte men het Joodse geloof uit te roeien. Dit bracht ook met zich mee dat de christenen verstrooid werden. Getrouwe christenen vluchtten naar alle delen van de toenmaals bekende wereld en namen het evangelielicht met zich mee, waar zij ook maar naar toegingen!


Uiteindelijk viel ook het Romeinse rijk zelf. Niet zo zeer door de kracht van een andere natie maar meer nog door eigen immoraliteit en gebrek aan zelfbeheersing. De kerk nam stilletjes aan de plaats in van het verdwijnende Romeinse rijk. Maar zo zoetjes aan nam ook het licht van het evangelie gestaag af. Gedurende meer dan I000 jaar leefde de wereld in de duisternis van wijd­verspreide geestelijke afval. De 5e en de 6e bazuin brengen ons door de jaren van de Renaissance en de Reformatie heen . Een tijd waarin zoveel andere machten /invloeden op de wereld werden losgelaten. Het is echter het blazen van de 7e bazuin waar de christen naar verlangt! Met die tijd is de evangelieverkondiging uiteindelijk tot voleinding gebracht. Iedereen staat voor God met zijn eigen genomen besluit van "voor" of "tegen" God te zijn. Het gordijn van het wereldtoneel zal ten slotte voor het laatst vallen wanneer Jezus komt om de zijnen thuis te halen.

Commemtaar
Een vergelijking tussen de zeven bazuinen en de zeven plagen.


Bazuinen

1.plaag op de aarde (8:7)
2.plaag op de zee (8:8)
3.plaag op rivieren en bergen (16:4)
4.plaag op de zon(8:I2)
5.plaag van duisternis (9:2)
6.plaag bij de Eufraat (9:14)
7.stemmen i.v.m. laatste aankondiging (11:I5)


Plagen
1.plaag op de aarde (16:2)
2.plaag op de zee (16:3)
3.plaag op rivieren en bergen (16:4)
4.plaag op de zon (16:8)
5.plaag van duisternis (16:10)
6.plaag bij de Eufraat (16:12)
7.stemmen i.v.m. laatste aankondiging (16:18)


Tweevoudige vervulling
Gezien het feit dat de plagen uitgestort worden NA de oordeelsdag ( wanneer elke zaak voor eeuwig beslecht zal zijn), en er toch een frappante overeenkomst te zien is tussen de bazuinen en de schalen met plagen, lijkt het wel alsof er een tweevoudige vervulling van zal plaats vinden- een voor en een na het sluiten van de genadetijd. Dit is niet ongewoon zoals wij al hebben gezien bij de berichtgeving van de 7 gemeenten. Daar sloeg elk bericht in eerste instantie op de situatie van de gemeente in haar specifieke bestaanstijd EN sloeg het bericht ook op een grotere tijd van de geschiedenis van Gods kerk.
De 7 zegels met hun ruiters sloegen ook in de eerste plaats op een bepaalde tijd in de geschiedenis EN op een grotere tijdsperiode van de geschiedenis van de kerk. Nu zullen wij zien dat de bazuinen blazen op bepaalde perioden van de geschiedenis EN ook opnieuw zullen blazen wanneer de wereld tegen haar slotoordeel aanloopt.


De bazuinen openbaren de schepping in omgekeerde volgorde
Schepping: God schiep licht op de 1e dag.
     Oordeel in bazuin: Licht wordt verduisterd bij de 5e bazuin.

     Schepping: God schiep de hemel op de 2e dag.
     Oordeel in bazuin: De hemel wordt bevuild bij de 5e bazuin.

     Schepping: God schiep vegetatie op de 3e dag.
     Oordeel in bazuin: Vegetatie wordt vernietigd bij de 1e bazuin.

    Schepping: God schiep de zon, maan en sterren op de 4e dag.
     Oordeel in bazuin: Zon, maan en sterren worden verduisterd bij de 4e bazuin.

     Schepping:  God schiep het gevogelte en de zeedieren op de 5e dag.
     Oordeel im bazuin: Alle dieren sterven bij  de vijfde  bazuin.

     Schepping: God schiep de mens en de landdieren op de 6de dag.
     Oordeel in bazuin: De mens sterf bij het gebruik verbitterd water van de 3e bazuin .

    Schepping: God schiep de sabbatsrust op de 7e dag.
    Oordeel in bazuin: Er is geen rust voor de goddelozen  ten tijde van de 6e bazuin
    waar zij winigen zuklen bekeren.

 
Vragen om op te reageren

 1. Vindt u de strijd die gestreden moet worden een eerlijke strijd? Heeft de duivel een oneerlijk voordeel? Is het, gezien de enorme strijdkrachten van de duivel zoals zij in de 5e bazuin geschilderd worden, redelijk om van christenen te verwachten dat zij succesvol leven en de overwinning behalen?
2. Overeenkomstig de 6e bazuin zullen de mensen die verloren gaan uiteindelijk kiezen voor het zich niet willen bekeren van hun zonden. Strijdt u of heeft u gestreden met een verkeerdheid in uw leven, terwijl u ervan geniet en het niet wenst op te geven? Zijn er , op de lange duur, enige gevolgen van te verwachten of u zich bekeerd of niet?
3. Kijkt u nu met iets andere ogen naar het jaar 2000? Bent u zich bewust van zelfs de kleinste verandering in uw levenshouding t.o.v. God? Indien er een verandering in die houding is, is dat dan een positieve? En zo verandering te zien is, zou er dan geen verandering behoren te zijn?

 

 


HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD