De Russische opmars in profetie

 

Home   Sitemap - Inhoud

 

 

Inleidende beschouwing


Bijbels Israël kreeg van Gods wege een uitzonderlijke roeping. Het kreeg een Goddelijke openbaring. Niet om die voor zichzelf te houden, maar opdat het die zou uitdragen en verkondigen voor en aan andere volkeren. De Here God sloot daarom met Israël een verbond, een ‘zoutverbond’ zo willen wij het noemen met het voorop gezet doel, dat ook andere naties (volkeren) daarin zouden delen.  De vraag is gerechtvaardigd: "Hoe heeft Israël zich in de loop der eeuwen gedragen?" Een andere vraag is: "Zal Israel in de (nabije) toekomst nog een rol spelen, en is het nog altijd Gods ‘oogappel?"

   De geschiedenis leert dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen van het moderne Israel ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat Jacobs benauwdheid al een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk strijdtoneel zal zijn (Daniël en Ezechiël). De oorspronkelijke uitgave van deze brochure kreeg een grote verspreiding en was spoedig uitverkocht. Wij verwachten dat  deze online publicatie nog meer  de aandacht zal trekken, wat zij ook waard is.

   Moge Gods  onmisbare zegen  het deel zijn van allen die het lezen en God de Heilige Geest bidden om Zijn Licht en Waarheid is onze bede.

 
Zomer 1965
 


   

Home   Sitemap - Inhoud