Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen


Home  ~~ Sitemap


Inhoud

* Voorwoord. Lees verder 

* Progressieve heffingen die resulteren in de uiteindelijke verdrukking. 
Lees verder

* Het einde van de vakbonden. De komende totale breakdown (mislukking, ineenstorting) van het vakverenigingsleven over de gehele wereld. Lees verder

* Het komende één wereldrijk van de Antichrist en de heerschappij ervan. Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle  vormen een farce en zijn misleidend.  Lees verder

* Een wereldwijde opwekking van het schrifttuurlijk geloof in de Here Jezus Christus. Vele en velerlei afdelingen van het Woord. Lees verder

* De heerschappij van de Here Jezus Christus. Het brandpunt van de zo nabije toekomst. Lees verder

* China zal straks domineren.
Beide, zowel China alsd Rusland gaan ten onder. Lees verder

* Naschrift. Lees verder

  

 

Home  ~~ Sitemap