Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home ~~ Sitemap ~~ Inhoud 

Naschrift

Zonder informatie kan niemand optimaal "sturen".  Wt is er al niet gezegd over de jaren die achter ons liggen en in onze dagen weer over de jaren tachtig? Ze worden turbulent! De sociale onrust wordt hoe langer hoe groter en de energie crisis zet overal door, en op het terrein van onze economie branden (voor zover wij het kunnen zien) nu al de "rode cijfers". Zij die het weten (?) hebben 1980 al als een "rampjaar" getypeerd. Zijn wij bij dit alles nu wel goed geïnformeerd?? Wat schrijver dezes er van denkt??Dit is met enkele woorden, een volzin, te schrijven.


Hoe men ook tegen de "toekomst" aankijkt (hetzij pessimistisch of optimistisch) het volgende is nu al vast te stellen: Wij zullen in de zo nabije dagen eerder een "paraplu" dan een "zonnebril" nodig hebben!!  Als men begrijpt wat er bedoeld wordt. Onze beste informatiebron is en blijft de Bijbel, als het feilloos Woord van de levende God. Wij kunnen er niet buiten.

 

 "Hemel en aarde zullen voorbij gaan,
maar Mijn Woord (zo heeft Jezus gezegd) zal nimmer voorbij gaan"
Wij zeggen hierop: Amen. 

 

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud